Peter Lamont

Peter Lamont

Tiểu sử

Oscar winning production designer better known for his work on the James Bond films.

Được biết đến: Art

Sinh nhật: 1929-11-12

Nơi Sinh: London, England

Còn được Biết đến Như: