Noah Jupe

Noah Jupe

Tiểu sử

Noah Jupe is an English actor, known for A Quiet Place (2018), Wonder (2017), Ford v Ferrari (2019), and Honey Boy (2019). He is the son of filmmaker and producer Chris Jupe and actress Katy Cavanagh-Jupe.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2005-02-25

Nơi Sinh: Islington, London, England, UK

Còn được Biết đến Như: